அதிசய நிகழ்வின் வீடியோப்பதிவு...! ராம நாமத்தை நேரில் கேட்க வந்த குரங்கார் (அனுமன்)..!

Author: Jayakanthan Palani

'ராமநாமத்தை கேட்க அனுமனாக வெண்குரங்கு நேரில் வந்த அதிசய புகைப்படங்கள்' (முந்தைய பதிவு)இதுதான் நம்ம பிரபஞ்சவெ

2 +Vote       Tags: செய்திகள் அதிசயங்கள் அதிசயம்
 


Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  தெளிவு : Kappi
  குட்டையில் ஊறிய மட்டைகள் : கவிதா
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  கணினியில் கன்னித் தமிழ் வளர்ந்த கதை : லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம்
  காதல் கடிதம் : நசரேயன்
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி
  நட்பு : ILA
  கவிஞர் பொன்னடியானும் இசைஞானி இளையராஜாவும் : கானா பிரபா
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்