மன மறைவில் ..... - குறுங்கதைRelated Post(s):

 

நான் ரசித்த "பழைய குப்பைகள்" எனும் புத்தகம் குறித்தொரு பார்வை...

ஜோதிஜி திருப்பூர்

நான் ரசித்த "பழைய குப்பைகள்" எனும் புத்தகம் குறித்தொரு பார்வை...  ஆசிரியர் : ஜோதிஜி திருப்பூர்...  வாழ்வின் எல்லாத் தருணமும் லைக்கும், கமெண்டும… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  சால்னாக்கடை சாமுண்டீஸ்வரி : KarthigaVasudevan
  அப்பா : நவீன் ப்ரகாஷ்
  தொலை தூரம் தொலைந்தவர்கள் : விசரன்
  சறுக்குமிடம் காமம் எனில்... : இளவஞ்சி
  ஆனந்த விகடன் குழுமத்தால் எனக்கு ஏற்பட்ட சுவாரஸ்யமான அனு& : JackieSekar
  காதலா... காதலா??? : ஜி
  பைத்தியம் : Cable Sankar
  அலெக்ஸ் : தம்பி
  ஸ்பென்சர் நினைவுகள் : Dubukku
  சட்டங்களும் நஷ்டங்களும் : மீனாட்சி சுந்தரம்