மயக்கும் தமிழ் - 17 - ஆழ்வார்க்கடியான் மை.பா.நாராயணன்Related Post(s):

 

அன்புள்ள ஜெயமோகனுக்கு…

Charu Nivedita

அன்புள்ள ஜெயமோகனுக்கு, நான் உங்களை என் குடும்பத்தில் ஒருவனாக நினைக்கிறேன். எல்லா எழுத்தாளர்களையும்தான். அதிலும் உங்களை ரொம்ப விசேஷமாக. ஏன் என்று உங்கள… read more

 

வெட்கப்படு, வேதனைப்படு – வாழ்வியல் வி(த்)தை

V2V Admin

வெட்கப்படுவோம் வேதனைப்படுவோம் – வாழ்வியல் வி(த்)தை தலைப்பைப் படித்துவிட்டு என்ன இது, நான் ஏன் வெட்கப்படணும், ஏன் வேதனைப் படணும்ன்னு என்ற கேள்வி… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  பேருந்தின் புலம்பல்கள் : vasanth
  பாலம் : வெட்டிப்பயல்
  சாராயக் கடைகளில் கேட்ட சல்லாபக் கதைகள் - 1 : X R
  இயற்கை என்னும் : வினையூக்கி
  தங்கப் பெண் : அழகியசிங்கர்
  நாகேஷ் பற்றி கமல் : RV
  ரயிலில் மஞ்சள் அழகியுடன் : நசரேயன்
  வெரொனிகா : வினையூக்கி
  உம்மாச்சி காப்பாத்து : Ambi
  வடாபாவ் தேசமும் கோதுமைநிற அழகியும் காதலும் : அரை பிளேடு