குழந்தைகளிடம் வாசிப்பு பழக்கத்தை உண்டாக்குவது எப்படி ?

Author: அனிதா

கேட்பது, பார்ப்பது, தொடுவது போன்ற உணர்வுகளை செயல்படுத்துவதன் மூலம் அவர்களால் ஒரேமாதிரியான வார்த்தைகளை எளிதாகவும் வேகமாகவும் சரளமாகவும் வாசிப்பதை அதிகப்படுத்த முடிகிறது. The post குழந்தைகளிடம்...

2 +Vote       Tags: கல்வி குழந்தைகள் குழந்தை வளர்ப்பு
 


Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  பரிசல்காரனின் நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  ஒரு எழவின் கதை : ஈரோடு கதிர்
  யாரறிவார்? : Narsim
  பரிசல்காரனுக்கு ஒரு பகிரங்கக் கடிதம் : லதானந்த்
  இவளும் பெண்தான் : க.பாலாசி
  இலையுதிர்காலம் : பா.ராஜாராம்
  அவியல் 08.05.2009 : பரிசல்காரன்
  பொட்டண வட்டி : சுரேகா
  காமம் கொல் : Cable Sankar
  பேருந்து நகைச்சுவைகள் : லோகு