குன்றத்தின் முழுநிலா – கமலதேவி சிறுகதை

Author: பதாகை

மூவேந்தரின் எரி நின்ற பறம்பு மலையை சூழ்ந்து சாம்பல் புகை பறந்து கொண்டிருந்த அந்தி மறைந்து இருள் எழுந்திருந்தது.அவர்கள் நிலவுதித்து ஔி சூழ்ந்திருந்த வெளியில் சென்று நின்றார்கள். சிறுகாட்டிலிருந்து நிமிர்ந்து நோக்குகையில் தொலைவில் என்றாலும், பறம்பு இங்கு இதோ நான்கடிகளில் என்றே அவர்களுக்குத் தோன்றியது. பரந்து கைவிரித்திருந்த கரும்பாறையில் அமர்ந்த கபிலர், “இன்றிரவு இங்கு துயின்று கருக்கலில் செல்லலாம்,”என்று கால்களை நீட்டிக் கொண்டார். அங்கவையும் சங்கவையும் ஒன்றும் நவிலாமல் பாறையில் அமர்ந்து கொண்டனர்.இலைகள் குறைந்த கிளைகளுக்கு இடையில் […]

2 +Vote       Tags: சிறுகதை எழுத்து கமல தேவி
 


Related Post(s):

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு மோசமான எழுத்தாளனின் பத்து அடையாளங்கள் : செல்வேந்திரன்
  சின்னக்குத்தூசி : PRINCENRSAMA
  இப்படிக்கு நிஷா : VISA
  வழியனுப்பிய ரயில் : உமாசக்தி
  மிக்கி என்றொரு தமிழ் நாய் : தமிழ்நதி
  டைவேர்ஸ் வாங்கலாம் வாங்க : Dubukku
  வோட்டர் கேட் : Jana
  நூல் : Keith Kumarasamy
  கிரிக்கெட் எனும் சொர்க்கம் : Narsim
  முத்தம் : Cable Sankar